• Návrh, projekce, realizace, rekonstrukce a revize systémů
  • PZTS – Poplachové Zabezpečovací a Tísňové Systémy (dříve EZS)
  • Zabezpečení bytů, rodinných domů, chat, objektů a prostor určených k podnikání
  • EPS – Elektrická Požární Signalizace
  • Vybavení objektů protipožárními systémy za použití nejmodernější technologie
  • CCTV – Kamerové systémy (Closed-circuit television, uzavřený televizní okruh)
  • Řešení bezpečnostních kamerových monitorovacích systémů pro zabezpečení bytů, rodinných domů, chat, zahrad a společných prostor s více nájemníky v souladu s nařízením EU (GDPR)
  • ERO – Evakuační Rozhlas
  • Řízená evakuace osob z objektu při vzniku ohrožení a profesionální ozvučení
  • Monitorování stavu zabezpečovacích a požárních ústředen a následná spolupráce s bezpečnostní agenturou a policií